PICK UP

 
 

ユニバーサルブロス

ミリオンゴッド神々の凱旋 GG中モード移行率詳細

「ミリオンゴッド神々の凱旋」のGG中表モード移行率詳細をまとめたページになります。

 

ミリオンゴッド神々の凱旋 GG中表モード移行率詳細

低確1滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 99.84% 99.84% 66.67% 80.0% 50.0% - 99.22% 75.0%
低確2 0.15% 0.15% 29.33% 19.56% 41.99% 67.87% - -
通常 0.009% 0.009% 3.13% 0.39% 6.25% 25.0% - 24.22%
天国準備 0.003% 0.003% 0.78% 0.05% 1.56% 6.25% - -
Vモード - - - - - - - -
天国ショート - - 0.10% 0.003% 0.20% 0.78% 0.76% 0.78%
天国ロング - - - - - 0.10% 0.01% -
超天国 - - - - - - 0.006% -

 

低確2滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 - 0.15% - - - - - -
低確2 99.91% 99.76% 66.67% 80.0% 50.0% - 99.22% 75.0%
通常 0.09% 0.09% 31.67% 19.8% 46.68% 75.0% - 24.22%
天国準備 0.006% 0.006% 1.56% 0.20% 3.13% 23.24% - -
Vモード - - - - - - - -
天国ショート 0.003% 0.003% 0.10% 0.006% 0.20% 1.56% 0.76% 0.78%
天国ロング - - - - - 0.20% 0.01% -
超天国 - - - - - - 0.006% -

 

通常滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 - 0.29% - - - - - -
低確2 - 0.07% - - - - - -
通常 99.92% 99.55% 66.67% 80.0% 50.0% - 99.22% 98.44%
天国準備 0.08% 0.08% 32.89% 19.99% 49.12% 92.97% - -
Vモード - - - - - - - -
天国ショート 0.003% 0.003% 0.39% 0.01% 0.78% 6.25% 0.76% 1.56%
天国ロング - - 0.05% - 0.10% 0.59% 0.01% -
超天国 - - 0.003% - 0.006% 0.20% 0.006% -

 

天国準備滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 - 1.56% - - - - - -
低確2 - 0.29% - - - - - -
通常 - 0.20% - - - - - -
天国準備 99.90% 97.85% 75.0% 90.0% 66.67% 25.0% 99.22% 96.88
Vモード - - - - - - - -
天国ショート 0.10% 0.10% 24.80% 9.99% 32.93% 73.05% 0.76% 3.13%
天国ロング 0.003% 0.003% 0.20% 0.006% 0.39% 1.56% 0.01% -
超天国 - - 0.006% - 0.01% 0.39% 0.006% -

 

Vモード滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 - - - - - - - -
低確2 - - - - - - - -
通常 - - - - - - - -
天国準備 - - - - - - - -
Vモード - - - - - - - -
天国ショート 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
天国ロング - - - - - - - -
超天国 - - - - - - - -

 

天国ショート滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
低確1 - 0.76% - - - - - -
低確2 - 0.20% - - - - - -
通常 - 0.10% - - - - - -
天国準備 - 0.05% - - - - - -
Vモード - - - - - - - -
天国ショート 100% 98.90% 98.44% 99.19% 96.88% 75.0% 99.22% 100%
天国ロング - - 1.53% 0.78% 3.05% 23.44% 0.39% -
超天国 - - 0.04% 0.02% 0.07% 1.56% 0.39% -

 

天国ロング滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
天国ショート - 1.11% - - - - - -
天国ロング 100% 98.90% 93.75% 99.22% 87.5% 75.0% 99.22% 100%
超天国 - - 6.25% 0.78% 12.5% 25.0% 0.78% -

 

超天国滞在時

モード ハズレ 15&3枚役
上段青7
中段青7 右上り黄7
(押し順)
右上り黄7
(不問)
中段黄7 赤7
フェイク
赤7&
GOD
天国ショート - - - - - - - -
天国ロング - 3.91% - - - - - -
超天国 100% 96.09% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

-ユニバーサルブロス
-